Troballa i recaptura d’una granota de Graf Pelophylax kl. grafi (Crochet, Dubois, Ohler et Tunner, 1995) a la serra del Montsià. Dades de manteniment del patró i de longevitat

03/05/2017

En la present nota es dona a conèixer una nova localització per Pelophylax kl. grafi, l’exemplar en qüestió, va ser fotografiat l’any 2009 i és va recapturar novament l’any 2017, desprès de 7 anys i 215 dies. Aquest individu, va poder ser identificat per la permanència del mateix disseny de taques. Mitjançant l’ús de tècniques d’esqueletocronologia, l’edat estimada per aquest exemplar és d’11 anys, essent la longevitat més gran trobada en el gènere Pelophylax.

https://soccatherp.files.wordpress.com/2017/06/9-butll-s-c-h-p-grafi-longevitat.pdf