El projecte del camí escolar a Parets

El projecte del camí escolar a Parets

 

Consulteu el projecte de camí Escolar de Parets a l'apartat de Mobilitat

http://escolanatura.parets.cat/interior.php?id=156