Què fem a Parets amb les bosses de plàstic?

22/07/2015

El passt 3 de juliol, vam cel.lebrar el dia internacional lliure de bosses de plàstic. Tots els paretans i les paretanes que van col.laborar en la nostra acció van contestar-nos a la pregunta: què feu amb les bosses de plàstic d'un sol ús un cop utititzades?

La gran majoria de enquestats respòn que les reutilitza i això ens fa pensar que cada vegada som més conscients de la necesitat de reduir els residus.

Agraim la col.laboració de la Diputació de Barcelona, La Generalitat de Catalunya i el Parament Europeu en el suport d'aquesta acció.