Pacte d'alcaldes

2 de febrer de 2009

En el marc del Pacte d'Alcaldes

L'AJUNTAMENT DE PARETS INICIA ELS TREBALLS PER ELABORAR EL PLA D'ACCIÓ PER L'ENERGIA SOSTENIBLE

L'Ajuntament de Parets del Vallès ha iniciat ja els treballs que han de concloure amb la redacció i la implementació del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible.

Aquest és un dels compromisos inclosos en el Pacte d'Alcaldes, al qual el Ple del consistori paretenc es va adherir el passat mes de juliol.

La primera fase d'aquests treballs consisteix a fer una diagnosi energètica de totes les instal·lacions i els equipaments municipals. En paral·lel amb això es procedirà a estudiar les components energètiques dels planejaments urbanístic i de mobilitat de la vila.

El Pacte d'Alcaldes, promogut per l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, té com a objectiu l'optimització en la gestió municipal de l'energia per tal d'augmentar l'eficiència i reduir el consum i les emissions de gasos d'efecte hivernacle

Documents