Residus Reduir, reutilitzar i reciclar

Les tres R de la gestió de residus


Si bé el reciclatge està considerat a nivell social com la principal eina en la gestió dels residus, hi ha dos passos previs que no cal oblidar: la reducció i la reutilització. És el que es coneix com la “llei de les 3R”:

Primera opció: Reduir sempre que sigui possible
El millor residu és aquell que no es produeix. Amb aquesta frase es resum una estratègia que té com a objectiu la minimització dels residus produïts, especialment entre els provinents de productes no renovables com el paper i el plàstic. En un altre apartat d’aquest web trobareu alguns consells per reduir el vostre volum de residus generats. Com veureu, moltes de les mesures van destinades a evitar els envasos i els embolcalls innecessaris, així com els productes d’un sol ús.

Reutilitzar com a segona opció
És a dir, donar als residus una “segona vida”, ja sigui complint el mateix objectiu que el producte original, ja sigui donant-los una altra utilitat. Reutilitzar evita haver de tractar el residu, ja sigui depositant-lo en un abocador, incinerant-lo o fent una despesa energètica en el seu reciclatge.

Reciclar en darrer terme
Aquells residus que no es puguin reutilitzar caldrà reciclar-los. El reciclatge és un procés que implica un consum energètic, però si més no evita haver de donar al residu un tractament finalista, així com la despesa de noves matèries primeres per elaborar els productes que consumim. La recollida selectiva en origen és la base del reciclatge.

Consells per a la reducció de residus

La minimització en el volum de residus generats és una de les millor aportacions que es pot fer a la preservació del medi ambient. D’una banda, evita haver d’abocar o incinerar els productes de rebuig, i de l’altra permet estalviar el consum d’energia associat als processos de reciclatge i valorització.

Qualsevol persona pot reduir considerablement la seva producció de residus simplement aplicant alguns hàbits ben senzills com ara:

  • Evitar els envasos i embolcalls innecessaris. La compra de productes a granel i/o a l’engròs pot ser una bona alternativa.
  • Rebutjar les bosses de plàstic i d’altres envasos d’un sol ús. Anar a la compra amb el cabàs o el carretó, usar bosses biodegradables, adquirir productes que s’ofereixin en envasos retornables són opcions a considerar.
  • Aprofitar al màxim els productes que utilitzem. Pensem en qüestions tan simples com utilitzar el paper per les dues cares, no imprimir si no és estrictament necessari, vigilar les dates de caducitat per evitar haver de llençar menjar o medicaments, reomplir els tòners i cartutxos de les impressores i les fotocopiadores...
  • Reutilitzar els nostres residus i els productes que ja no utilitzem. Les caixes de cartró es poden utilitzar per guardar andròmines, roba... i els pots de vidre es poden fer servir com a carmanyoles o per guardar aliments com espècies, sucre, farina, fruits secs... Els aparells i electrodomèstics que ja no ens serveixen poden ser aprofitables per altres persones, i el mateix passa amb d’altres productes com la roba, els mobles...

Trobareu més consells sobre la minimització de residus al web de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i Consum

Com reciclar correctament

Per tal que el reciclatge dels residus sigui òptim és necessària una correcta separació en origen, el que anomenem recollida selectiva. A tal efecte, convé saber què s’hauria i què no s’hauria de llançar a cada contenidor:

Vidre

  • Al contenidor verd s’hi pot abocar tot el vidre procedent d’envasos (ampolles, pots...) que estiguin nets. També elements de cristalleria (gots, gerres, copes...) i altres elements com ara cendrers.
  • No s’han de llançar al contenidor verd els taps dels pots o envasos bruts.
  • Els vidres de finestres, miralls... s’han de dur a la deixalleria per al seu correcte reciclatge. També cal portar a la deixalleria altres elements que puguin resultar perillosos: bombetes, fluorescents, pots que hagin contingut medicaments...