Energia Energia i canvi climàtic

Consum energètic i canvi climàtic

Avui dia existeix consens científic sobre la correlació entre la temperatura del nostre planeta i la concentració a l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle, com ara el diòxid de carboni, el metà, l’òxid nitrós i el CFC-11. Aquesta correlació ve avalada per estudis que han estat capaços de determinar aquests paràmetres (temperatura i composició de l’atmosfera) per al darrer milió d’anys

Per ampliar la informació de l'apartat, descarrega't el pdf

Pacte d'Alcaldes contra el canvi climàtic

El 3 de juliol de 2008 el Ple de l’Ajuntament de Parets va aprovar de manera unànime l’adhesió de la vila al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses contra el Canvi Climàtic.
Aquest Pacte és una iniciativa promoguda per la Comissió Europea amb l’objectiu d’assolir, en l’horitzó 2020, una reducció del 20% en les emissions de gasos efecte hivernacle relacionades amb les diferents activitats d’àmbit municipal. Aquesta reducció s’ha d’aconseguir mitjançant actuacions d’eficiència energètica i d’implantació de fonts d’energia renovables.

A Catalunya la coordinació del Pacte d’Alcaldes correspon a la Diputació de Barcelona. A setembre de 2009, 92 municipis de la província, que aglutinen prop de 4,5 milions d’habitants, s’han adherit ja a la iniciativa.

La primera fase dels treballs derivats del Pacte d’Alcaldes és l’elaboració d’una auditoria energètica dels equipaments i les instal•lacions municipals. A Parets aquesta auditoria es va realitzar per part de la consultora Greccat durant la primavera de 2009, i a partir dels seus resultats es va elaborar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), que disposa el conjunt de mesures concretes a aplicar per assolir els objectius del Pacte.
Durant l’estiu de 2009 el PAES s’ha sotmès a un procés d’informació pública i de participació ciutadana, que ha finalitzat amb l’aprovació en Ple Municipal del document definitiu del Pla d’Acció.

Link al PAES