Grups de treball Grup d'investigació

El GRENP neix el 2013 amb la voluntat d'un grup de persones, per ampliar el coneixement dels amfibis i rèptils i treballar per la seva conservació. Al llarg de la seva trajectòria hem realitzat troballes rellevants que ajuden a la conservació d'aquest grup faunístic amb les nostres investigacions.

Realitzem projectes de conservació i participem activament en la recuperació d'hàbitats fent extracció d'espècies invasores i afavorint punts de cria.

Col·laborem amb diverses associacions assessorant i aportant el nostre coneixement per complimentar altres projectes científics.

 L'objectiu d'aquest grup és puja un esglaó de qualitat en la proposta que l'Escola de la Natura vol oferir, mitjançant la realització de projectes recerca, conservació,recuperació de poblacions, estudis de millora de l'entorn, censos, etc... així mateix i de forma regular aquesta secció dóna a conèixer el seu treball mitjançant publicacions científiques i aparicions en premsa i televisió.

 

Escriu un missatge al grup de treball:

"D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l'article 12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer Educació amb la finalitat de la gestió de les diferents activitats de prestació del servei públic d'educació que realitza l'Ajuntament en exercici de les seves competències i funcions educatives i no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Aquests fitxers han estat publicats en el BOP (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) i els podeu consultar en el Registre General de Protecció de Dades, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts per la legislació vigent, mitjançant una instància a l'oficina d'atenció ciutadana de la Plaça de la Vila núm. 1 o per internet a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Parets del Vallès (https://www.parets.cat/seu_electronica/tramits)"

Noticies del Grup d'investigació

Diversity, distribution and conservation of the terrestrial reptiles of Oman

06 de Març 2018

Atès que és fruit de l'esforç de molts científics de diferents institucions de tot del món: el IBE: Institute of Evolutionary Biology CSIC - UPF, el CBIO: Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Universidade do Porto, la School of Molecular Sciences de la The University of Western Australia, el departament de zoologia del Natural History Museum, London, el departament de biologia de la Sultan Qaboos University, el Museu de Ciències Naturals de Granollers, el departament de zoologia del National Museum de Cirkusova, el Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola, el Breeding Centre for Endangered Arabian Wildlife, el departamento de zoologia de la Universidad de Granada, el departament de biologia de la Universidade do Porto, la Asociación Herpetológica Fretum Gaditanum, el departament de biologia integrada del Museum of Vertebrate Zoology, el Ministry of Environment and Climate Affairs d'Oman i investigadors no adscrits.

El podeu consultar a: http://journals.plos.org/plosone/article…

També podeu consultar l'Atles de rèptils terrestres d'Oman a: http://purl.org/carranza/data

Infección por dermocistidios en Lissotriton helveticus en Cataluña: nuevos datos y apuntes sobre su diagnóstico

01 de Febrer 2018

Treball realitzat en conjunt amb el CRARC (Albert Martinez Silvestre), el Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge de la Universitat Autònoma de Barcelona (Roser Velarde Nieto) i el GRENP (Daniel Fernandez Guiberteau i Laia Perez Sorribes) que ens hagués agradat no haver fet. Ja que es tracta d'una nova malaltia emergent que afecta els tritons palmats de Catalunya, per tant una nova amenaça per els amfibis.
L'article s'anomena: Infección por dermocistidios en Lissotriton helveticus en Cataluña: nuevos datos y apuntes sobre su diagnóstico.

Diferenciació a partir de caràcters morfològics i noves aportacions a la distribució de la granota de Graf Pelophylax kl. grafi (Crochet, Dubois, Ohler, Tunner, 1995) a Catalunya

03 Gener 2018

Presentem les diferències morfològiques entre les granotes verdes presents a la península Ibèrica (Pelophylax perezi i Pelophylax kl. grafi), es descriuen 9 quadrícules noves de granota de Graf i s'actualitza la seva distribució a Catalunya.

Aquest article ha estat redactat per la Laia Perez Sorribes, el Daniel Fernandez Guiberteau i el Josep María Mompart del GRENP, l' Albert Martinez Silvestre i el Joaquim Soler Massana del CRARC, l'Albert Ferran Riera, el Josep Francesc Pannon i la Mireia Vila Escalé del Parc del Montnegre i el Corredor i les il·lustracions de Blanca Martí de Ahumada Il.lustradora científica i naturalista.

El podeu consultar a: https://soccatherp.files.wordpress.com/2018/01/8-pelophylax-grafi-perezi2.pdf

Tres noves aportacions a la distribució i nou màxim altitudinal pel dragó comú Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) a Catalunya

02 Gener 2018

Es descriuen tres noves quadrícules de dragó comú i s'actualitza la seva distribució i el límit altitudinal conegut fins ara per a l'espècie a Catalunya, ja que aquest no s'actualitzava des del 1983. Aquest article ha estat fruit de la feina del Daniel Fernandez Guiberteau, la Laura Aldomà Santesmases i la Laia Perez Sorribes.

El podeu consultar a: https://soccatherp.files.wordpress.com/2018/01/6-tarentola-catalunya1.pdf

Noves aportacions a la distribució de Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) a Catalunya

01 Gener 2018

Es descriuen dues noves quadrícules de salamandra i s'actualitza la seva distribució. Aquest article ha estat fruit de la feina de Xavier Rivera i David Solans de la Societat Catalana d'Herpetologia - SCH i Daniel Fernandez Guiberteau del GRENP.

 

Entrevista al Parets al dia al coordinador del GRENP

01 d'Octubre 2017

Entrevista al Parets al dia al coordinador del GRENP, Daniel Fernandez.

http://www.grenp.org/pdf/entrevistadfg.pdf

Publicació sobre les Serps ibèriques per la revista Trofeo caza y conservación.

01 d'Agost 2017

Article publicat el passat mes d'agost a la revista Trofeo Caza: Serps Ibèriques, aliades o enemigues. Identificació, distribució, iconografia, història natural i verins a la nostra pàgina web.

Podeu consultar-lo a l'enllaç següent: http://www.grenp.org/pdf/publitrofeoserpientes.pdf

Troballa i recaptura d’una granota de Graf Pelophylax kl. grafi (Crochet, Dubois, Ohler et Tunner, 1995) a la serra del Montsià. Dades de manteniment del patró i de longevitat

03 de Maig 2017

En la present nota es dona a conèixer una nova localització per Pelophylax kl. grafi, l’exemplar en qüestió, va ser fotografiat l’any 2009 i és va recapturar novament l’any 2017, desprès de 7 anys i 215 dies. Aquest individu, va poder ser identificat per la permanència del mateix disseny de taques. Mitjançant l’ús de tècniques d’esqueletocronologia, l’edat estimada per aquest exemplar és d’11 anys, essent la longevitat més gran trobada en el gènere Pelophylax.

https://soccatherp.files.wordpress.com/2017/06/9-butll-s-c-h-p-grafi-longevitat.pdf

 

Nova localització de Podarcis muralis (Laurenti, 1768) al riu Tordera (Vallès Oriental, Catalunya)

02 de Maig 2017

Es dóna a conèixer la presència de la sargantana roquera Podarcis muralis a una nova quadrícula UTM 10x10 (DG61) al terme municipal de Sant Celoni (Vallès Oriental, Catalunya), localitzada a baixa alçada (77 msnm). A la conca mitja i baixa de la Tordera, la dispersió i aïllament de les anteriors dades conegudes (totes d'una certa antiguitat) i la desaparició d'altres localitats, ens deixaven un estat incert per aquesta espècie. Ara, amb la descoberta d’aquesta nova població, es verifica la seva supervivència. Caldria aprofundir en l’estudi d’aquesta població i seria convenient que les administracions pertinents gestionin i assegurin la seva conservació (i la dels seus hàbitats). També seria interessant la determinació de l'estat d'altres poblacions aïllades de sargantana roquera en llocs de baixa altura d'aquesta mateixa conca.

https://soccatherp.files.wordpress.com/2017/06/10-butll-s-c-h-p-muralis-tordera.pdf

 

Noves aportacions en la distribució de Batrachochytrium dendrobatidis a Catalunya

01 de Maig 2017

A ran dels resultats positius en tests de Batrachochytrium dendrobatidis (=Bd) realitzats en diverses poblacions de Pelophylax perezi, P. kl grafi i Triturus marmoratus (objecte de projectes de recerca per part de la SCH i de l’Escola de la Natura de Parets del Vallès), es va decidir fer una primera avaluació de l'abast de l'extensió territorial d'aquest fong invasor, a partir del mostreig extensiu per tots els àmbits biogeogràfics catalans, prioritzant de tota manera els àmbits més proclius a manifestar l'activitat del fong (Catalunya oriental humida, prepirineus i Pirineus). Els resultats preliminars donen 3 mostres positives sobre un total de 34 analitzades, es a dir, 8’8% de les mostres analitzades.e la noticia

https://soccatherp.files.wordpress.com/2017/06/14-butll-s-c-h-batrachochytrium-3.pdf

 

Nou estudi sobre la fauna herpetològica de Santiga

14 de Febrer 2017

La fauna herpetològica de Santiga, Torre-romeu i els seus entorns
per Daniel Fernández Guiberteau

Els amfibis i els rèptils s’anomenen hèrptils, i la ciència que els estudia és l’herpetologia. Històricament, aquests dos grups a Santiga han experimentat grans canvis a les seves poblacions, a causa de les transformacions dels seus hàbitats.

L’eliminació de les grans masses forestals que cobrien els paisatges originals per transformar-les en camps de cultius milers d’anys enrere va afectar negativament les poblacions d’espècies amb requeriments forestals i humits, com ara la salamandra comuna, el gripau comú o la serp llisa meridional, però en canvi va afavorir a espècies d’hàbitats oberts (espais agroramaders i herbassars naturals) i més oportunistes, com el gripau corredor, el tòtil, la sargantana iberoprovençal o el dragó comú. 

+info

Granota de Graf a Montcada

09 de Maig 2016

OBSERVACIONS HERPETOLÒGIQUES

Granota de Graf a Montcada

https://soccatherp.files.wordpress.com/2016/05/pc3a0g-13-14-graf-montcada-1.pdf

 

 

 

Projecte Grafi

22 de Febrer 2016

Aportacions al coneixement sobre biopatologia de les poblacions catalanes de granotes verdes de les poblacions catalanes de granotes verde.

https://soccatherp.files.wordpress.com/2016/02/biopatologia-poblacions-catalanes-de-granotes-verdes.pdf

 

Detectat el fong assasí d'amfibis a Catalunya

22 de Febrer 2016

El Grup d'Investigació de l’Escola de la Natura de Parets del Vallès detecta els primers casos documentats del «fong assassí d’amfibis» (Batrachochytrium dendrobatidis) a Catalunya.

La situació actual dels amfibis de tot el món és crítica a causa de l’amenaça de la quitridimicosi, una malaltia que afecta ja a un terç de les quasi 7.000 espècies que habiten al món. Aquest fong es va reconèixer primer com un organisme patogen en 1998, i va ser descrit com una espècie de quitridi el 1999. Aquest quitridi ha estat trobat en tots els continents menys a l’Antàrtica, i fins a l’actualitat se li atribueix l'extinció de 250 espècies, per aquesta raó l'Organització Mundial per a la Sanitat Animal l'ha inclòs en la llista de malalties de declaració obligatòria, convertint-se així en la primera gran amenaça tant pels amfibis com per a la biodiversitat del planeta.
La principal hipòtesi sobre l'origen del fong és que aquest procedeixi de sud-africa. El seu descobriment va tenir lloc en un moment en el que aquesta malaltia no era gaire coneguda i coincidint malauradament, amb la exportació i distribució des de la zona de milions de granotes per la investigació científica i l'aquariofília, aspecte que va ajudar a una expansió descontrolada.
A la península Ibèrica va ser detectat per primera vegada al Parc Natural de Peñalara el 1997 en el tòtil comú (Alytes obstetricans). Des d'aleshores s’han fet estudis que confirmen la seva amplia distribució i que el localitzen a l’Aragó, País Basc, Comunitat de Madrid, Extremadura, Andalusia i Comunitat Valenciana.
L'any 2014, l’equip d’investigació de l’Escola de la Natura, va desenvolupar el projecte Grafi, un estudi que vol aportar coneixements sobre la morfologia, biologia i distribució de la granota de Graf (Pelophylax kl. grafiç) i comparar-los amb ( Pelophylax perezi) en l’àmbit català. En una de les anàlisis genètiques realitzades per la comprovació del bon estat de salut dels exemplars, van donar positiu en Batrachochytrium dendrobatidis un total de 6 individus de 4 localitats diferents. Les poblacions afectades per aquest fong estan localitzades al Vallès Oriental, Moianès, Ribera d’Ebre i Montsià. Aquest ha estat el primer cas de quitridiomicosi documentat a Catalunya. Cal destacar en els treballs d'identificació de la malaltia, la col·laboració dels veterinaris Ferran Bargalló Saumell (Societat Catalana d'Herpetologia) i Albert Martinez Silvestre (Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya).
Els avanços per frenar aquest fong estan mobilitzant a molts grups de científics de tot el món per guanyar-li la batalla. Recentment, un equip espanyol ha aconseguit eradicar-lo en una zona de la serra de tramuntana de Mallorca, però encara queda molt per investigar, ja que els tractaments al medi són molt complicats i portar-los a terme és molt costós.

Daniel Fernandez Guiberteau
Coordinador del Grup d’investigació de l'Escola de la Natura de Parets.

Projecte Vípera 2015

01 de Desembre 2015

Projecte Grafi 2015

01 d'Octubre 2015

Publicacions científiques

30 de Juliol 2015

Material publicat per grup d’investigació de l’Escola de la Natura

Nuevas aportaciones a la distribución de la fauna herpetológica de Extremadura

https://soccatherp.files.wordpress.com/2015/07/extremadura21.pdf

 

Publicacions científiques

15 de Juliol 2015

Material publicat per grup d’investigació de l’Escola de la Natura

Nuevos casos de melanismo en culebra de collar Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (Squamata; Colubridae) en la mitad norte de la Península Ibérica

https://soccatherp.files.wordpress.com/2015/07/melanismo-natrix.pdf

 

 

Publicacions científiques

10 de Juliol 2015

Material publicat per grup d’investigació de l’Escola de la Natura

Primer cas d’albinisme en Podarcis liolepis (Boulenger, 1905) (Sauropsida, Squamata, Lacertidae)

https://soccatherp.files.wordpress.com/2015/07/miras-i-mompart-primer-cas-dalbinisme-en-podarcis-lolepis.pdf

 

 

Publicacions científiques

05 de Juliol 2015

Material publicat per grup d’investigació de l’Escola de la Natura

Bicefàlia i altres casos d’anomalies morfològiques per a Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

https://soccatherp.files.wordpress.com/2015/07/rivera-et-al-segona-troballa-duna-salamandra-comuna-bicc3a8fala-a-badalona.pdf

 

Publicacions científiques

01 de Juliol 2015

Material publicat per grup d’investigació de l’Escola de la Natura

Nou cas de melanisme en Vípera aspis (Linnaeus, 1758) al massís del Montseny (Vallès Oriental; Catalunya)

https://soccatherp.files.wordpress.com/2015/07/baena-et-al-nou-cas-de-melanisme-en-vipera-aspis-al-massc3ads-del-montseny.pdf

 

L’Escola de Natura de Parets lidera una recerca pionera d’una granota híbrida

18 de Desembre 2014

Publicada al elnou9.cat 18/12/2014

El centre busca voluntaris per al projecte d’investigació sobre la granota híbrida de graf

L’Escola de Natura de Parets ha posat en marxa un estudi pioner sobre la granota de graf, una espècie fruit de la hibridació de la granota verda autòctona i la granota riallera.
El centre estudiarà la biologia anual reproductiva i larvària a través de les instal·lacions que s’han fet a l’exterior. És un projecte pioner a l’Estat liderat per investigadors de l’Escola de Natura i de la Societat Catalana d’Herpetologia, que també ha d’aprofundir i aportar noves dades sobre l’origen genètic i biològic d’una varietat de granota híbrida fins ara poc estudiada. El projecte es va presentar en un acte a l’Escola de Natura. Hi van assistir una vintena de persones interessades en la investigació.

Les instal·lacions que s’han fet per estudiar les granotes tenen quatre espais independents amb uns 200 litres d’aigua cadascun. Des de fa uns mesos ja hi viuen dues parelles de granotes en cada cas però amb combinacions diferents de mascles i femelles entre granotes verdes i de granotes de graf. En tots els casos, es fa un control veterinari i també de l’alimentació: mengen cucs, llagostes de rostoll i insectes que entren a l’espai on estan a través d’una reixa instal·lada al sostre amb aquest objectiu. Les quatre parelles de granotes afronten ara la primera hivernació. Els investigadors de l’Escola de Natura de Parets faran un seguiment de tot el procés i estudiaran aspectes de la fenologia de les vuit parelles: els cants, les còpules, les postes, el procés de metamorfosi... També les diferències que hi pot haver entre les larves sorgides dels diversos emparellaments. La recerca es completa amb estudis genètics.

El projecte té una part de recerca de camp. L’Escola de Natura de Parets busca voluntaris que hi vulguin participar. Hi ha un primer grau de col·laboradors que es dedicaran a pesar i fer fotografies de granotes de graf de basses i altres espais naturals. També hauran de facilitar dades de l’hàbitat on estan. L’objectiu és disposar de voluntaris arreu de Catalunya per poder tenir dades de punts diversos. De fet, això ha de servir per aprofundir en el coneixement de la distribució de la granota de graf per Catalunya respecte a l’autòctona. Hi haurà un segon grau de voluntaris que ja faran un estudi més exhaustiu que implicarà la manipulació dels animals. Està previst fer un curs específic al gener per formar aquests voluntaris, que també hauran d’obtenir una autorització de Medi Natural per poder-hi participar. El tercer grau de col·laboradors serà més tècnic i inclourà investigadors que agafaran mostres genètiques i biològiques.

Estudi Alytes leucisticos 2014

01 de Novembre 2014

Estudi Alytes leucisticos 2014

 

Publicacions científiques

30 de Maig 2014

Material publicat per grup d’investigació de l’Escola de la Natura

Patrons de coloració de Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) a Catalunya i a Europa

https://soccatherp.files.wordpress.com/2014/05/butlletisch21-6.pdf

 

 

Publicacions científiques

05 de Maig 2014

Material publicat per grup d’investigació de l’Escola de la Natura

La mortalitat d’hèrptils en cisternes, pous i altres dispositius subterranis: dades preliminars

https://soccatherp.files.wordpress.com/2014/05/bull21_8.pdf

 

Publicacions científiques

01 de Maig 2014

Material publicat per grup d’investigació de l’Escola de la Natura

Nova població de Salamandra salamandra a la plana vallesana.

https://soccatherp.files.wordpress.com/2014/05/butll21_4nova.pdf

 

Nou cas de Triturus marmoratus amb coloració anòmala

01 Gener 1970

Nou cas de Triturus marmoratus amb coloració anòmala i una nova localització de Pelophylax kl. grafi al Moianès

Xavier RIVERA1 , Daniel FERNÁNDEZ-GUIBERTEAU1, 2i Oliver HAWLITSCHEK3 1 SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA. Museu de Ciències Naturals, Plaça Leonardo da Vinci, 4-5 , Parc del Fòrum, 08019 Barcelona. 2 ESCOLA DE LA NATURA DE PARETS. C/Galende 12 , 08150-Parets del Vallès. 3 Institute of Evolutionary Biology (CSIC-UPF). Passeig Marítim de la Barceloneta, 37-49 E-08003 Barcelona.

continua llegint...https://soccatherp.files.wordpress.com/2016/06/4-herpetofull-12-t-marmoratus-p-grafi.pdf