Agenda 21 escolar

Les Agendes 21 són processos participatius d'àmbit local destinats a la millora de la qualitat ambiental dels pobles i ciutats. Aquests processos s'organitzen fonamentalment en tres fases:

  • Diagnosi de la situació inicial.
  • Elaboració i aplicació d'un Pla d'Actuació.
  • Seguiment i avaluació.

Tant la Diagnosi com el Pla d'Actuació s'estructuren en relació als diferents vectors ambientals: aigua, aire, energia, residus...

De manera paral·lela a les A21 locals s'han iniciat processos a menor escala (per a entitats, associacions, empreses...) amb l'objectiu de fer arribar l'esperit de les Agendes 21 al conjunt del teixit social dels pobles i ciutats. És en aquest marc que apareix el concepte d'A21 Escolar.

La base de les Agendes 21 Escolars és la participació i la interrelació del conjunt dels col·lectius que formen part d'una escola: el professorat, l'equip directiu, el PAS i ? de manera molt especial ? l'alumnat. Les fases i les formes de treballar d'una Agenda 21 Escolar s'adapten a la realitat d'un centre educatiu.

Documents
Projecte Agendes 21 escolar