Associacions vinculades

Associació DRAG, Defensa de Reptils i Amfibis de Gallecs:

Una associació dedicada a la preservació, l'educació ambiental i la divulgació de la fauna local de Gallecs i el Vallès, fent especial incidéncia en els rèptils i amfibis, bioindicadors força determinants per establir l'estat general de salut dels diferents ecosistemes on viuen.