Fauna Animals domèstics i de companyia

Normativa vigent i tinença responsable

La legislació catalana vigent en matèria de protecció dels animals es basa en el decret 2/2008, de 15 d’abril, que refon i actualitza tota la normativa preexistent. Aquest marc legal defineix:

 • Animal domèstic: El que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. També tenen aquesta consideració els animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura.
 • Animal de companyia: Animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Gaudeixen sempre d'aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.
 • Animal de companyia exòtic: Animal de la fauna salvatge no autòctona que de manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri.

Aquesta normativa especifica els elements mínims que requereix la tinença responsable d’aquests animals, així com les condicions per a la seva identificació, comercialització, trasllat, exposició, tractament veterinari, etc. Si bé bona part d’aquesta reglamentació respon senzillament al sentit comú i a la sensibilitat vers els animals, convé recordar que són motiu de denúncia:

 • Els maltractaments o agressions físiques a animals o pràctiques que els produeixin sofriments o danys injustificats.
 • L’abandonament d’animals.
 • El manteniment d’animals en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic, sanitari o de benestar.
 • La pràctica de mutilacions amb excepció de les controlades per veterinaris en cas de necessitat.
 • La manca de l’alimentació necessària.
 • La donació d’animals com a premi, recompensa o regal per altres adquisicions, així com la venda o donació d’animals a laboratoris o clíniques sense control administratiu.
 • La venda a menors de 14 anys sense l’autorització dels pares o tutors legals.
 • La venda ambulant d’animals de companyia, i la de qualsevol altre tipus d’animal fora de mercats i fires legalitzades,
 • Les lluites de gossos o galls de baralla, així com l’ús d’animals en espectacles i altres activitats que els puguin ocasionar patiment o on puguin ser objecte de burla o de tractament antinatural. Si sou coneixedors de qualsevol d’aquestes qüestions podeu fer la denúncia pertinent bé a l’ajuntament, bé al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Servei d'assessorament

Hi ha una sèrie de dubtes prou estesos sobre la tinença responsable d’animals domèstics i de companyia. A continuació trobareu la resposta a alguns d’ells (Informació extreta del web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Consulteu l’apartat d’enllaços per obtenir més dades):

 • Què he de fer si no puc mantenir en òptimes condicions el meu animal de companyia? En cap cas abandonar-lo, tant pel bé de l’animal com perquè es tracta d’una acció castigada per la Llei amb sancions econòmiques de fins a 20.000€. L’ideal és trobar alguna persona que se’n pugui fer càrrec en les degudes condicions o bé contactar amb alguna associació protectora d’animals on puguin gestionar-ne una adopció.
 • Què he de fer si veig un animal de companyia abandonat? La recollida d’aquests animals correspon a l’ajuntament, de manera que cal avisar la Policia Local o qualsevol altre instància municipal (en el cas de Parets, l’Escola de la Natura).
 • Què he de fer si sé d’una persona que maltracta un animal? En aquest cas la competència és de la Generalitat de Catalunya, de manera que cal presentar la corresponent denúncia davant dels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge. Podeu assessorar-vos de com presentar la denúncia a través d’alguna associació protectora d’animals.
 • Què he de fer si vull adoptar un animal de companyia? Adreçar-te a qualsevol equipament públic d’acollida o a alguna de les moltes societats protectores que hi ha al nostre país.
 • Què he de fer si ha mort el meu animal domèstic? Contactar amb l’ajuntament, ja que la seva recollida és competència municipal.
 • Què he de fer si he perdut el meu animal de companyia? Trobar-lo serà més senzill si, com obliga la Llei, l’animal està identificat. En qualsevol cas cal adreçar-se a les associacions protectores de la zona on hagi desaparegut.
 • És obligatori que el meu animal de companyia vagi identificat? Sí, la identificació censal s’ha de fer obligatòriament mitjançant un microxip que ha de ser col•locat per un veterinari. També és obligatori censar l’animal a l’ajuntament en un termini de trenta dies des del seu naixement o la seva compra.
 • Què he d’exigir quan compri un animal? En primer lloc la factura, imprescindible per a qualsevol tràmit posterior. Si es tracta d’un animal de companyia, a més, cal assegurar-se que estigui identificat amb el microxip corresponent. Per a més informació sobre aquestes i d’altres qüestions us podeu adreçar al vostre ajuntament o a alguna associació protectora (vegeu l’apartat d’enllaços d’aquest web).
 • I en el cas que es tracti d’un animal exòtic? En aquest cas també cal demanar la documentació que acrediti que l’animal s’ha comercialitzat d’acord amb allò que contempla el Conveni sobre comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestres (CITES, en les seves sigles en anglès) signat l’any 1973 per tal d’evitar l’extinció d’espècies animals i, a la vegada, poder treure beneficis d’una forma sostenible i racional dels recursos naturals que aquestes espècies aporten a l’home.
 • Què he de fer si no puc mantenir la meva tortuga de Florida? Provisionalment les acullen al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa