Medi Natural Fauna

Conreus, horts i erms

Bosc, matollars i bardisses

Masies i edificacions rurals

Rius i basses