Aigua Estalvi i consum responsable

Consells pràctics d'estalvi d'aigua

Petits gestos, fàcils de dur a terme, us ajudaran a reduir significativament el consum d’aigua a casa vostra. Així, a banda de contribuir a estalviar aigua, també notareu com la vostra factura es redueix.
La primavera i l’estiu de 2008, arran de la campanya informativa realitzada amb motiu de la important sequera que va patir el nostre país, la majoria de veïns i veïnes de Parets van emprendre algunes d’aquestes accions i d’aquesta manera es va assolir un descens significatiu del consum domèstic

En el següent document trobareu alguns consells que de ben segur us seran d’utilitat

Programa municipal d'estalvi

L’any 2005 l’empresa consultora Phragmites va elaborar, per encàrrec de la regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, un Programa Municipal d’Estalvi d’Aigua que responia a la voluntat de l’ajuntament paretà d’avançar cap a un menor consum de recursos hídrics.

En els darrers quatre anys, des de l’Oficina d’Informació Ambiental, l’Escola de la Natura i els serveis tècnics municipals s’han anat implementant de manera paulatina les mesures proposades en el Pla. D’altres accions apareixen en el Pla d’Acció Municipal 2007 – 2011 i es preveu que es duguin a terme en aquesta legislatura.

Les actuacions previstes es poden resumir en cinc grans blocs:

 • Instal•lació de tecnologies estalviadores d’aigua
  - Reducció de pèrdues i fuites (renovació de canonades...)
  - Aplicació de mecanismes estalviadores en aixetes
  - Aplicació de mecanismes estalviadors en cisternes de sanitaris
 • Estalvi d’aigua en equipaments esportius municipals
  - Aplicació de mecanismes estalviadors en aixetes, cisternes i dutxes
  - Aplicació de criteris de xerojardineria i de mecanismes de rec eficient
  - Criteris a tenir en compte en la construcció de noves piscines
 • Estalvi d’aigua en jardineria i arbrat viari
  - Disseny de noves zones verdes amb vegetació òptima
  - Adaptació de l’època de poda, utilització d’encoixinaments i optimització de les zones de gespa
  - Susbtitució dels sistemes d’aspersió per sistemes de rec eficient
  - Considerar els sistemes de reaprofitament d’aigües en noves zones verdes
 • Elaboració d’una ordenança municipal d’estalvi d’aigua
  - Millora del control de l’aigua consumida
 • Programa municipal d’educació ambiental
  - Subministrament de tecnologies estalviadores (reductors de cabal...)
  - Elaboració i distribució de material informatiu
  - Distribució de missatges d’advertència en cas de sequera

Educació i sensibilització

Des de l’Oficina d’Informació Ambiental es duen a terme de manera periòdica campanyes informatives amb l’objectiu que la ciutadania de la vila prengui consciència de la importància d’adoptar mesures per estalviar recursos hídrics.

Aquestes campanyes van dirigides al conjunt dels veïns i les veïnes, però amb especial incidència en la gent més jove. D’aquesta manera es vol que els nens i les nenes de Parets creixin havent adoptat hàbits de consum responsable d’aigua.

Entre les accions d’educació i sensibilització dutes a terme en els darrers temps hi ha:

 • El repartiment d’equips reductors de cabal per a aixetes. Aquests mecanismes d’estalvi, facilitats per l’Agència Catalana de l’Aigua, es continuen lliurant a qualsevol veí que ho sol•liciti a l’Oficina d’Informació Ambiental. La seva instal•lació – molt senzilla – en aixetes antigues permet estalviar fins al 40% d’aigua sense perdre sensació de mullat mitjançant la injecció al doll d’aigua de microbombolles d’aire.
 • La instal•lació de carpes informatives. Periòdicament l’OIA surt al carrer i instal•la espais informatius en punts d’especial afluència de gent: els mercats del Barri Antic i de l’Eixample, la Fira d’Entitats... En aquests estands, a més de lliurar equips reductors, es reparteixen fulls amb consells d’estalvi d’aigua i qualsevol ciutadà pot aprofitar per resoldre els seus dubtes sobre el tema.
 • L’elaboració i distribució del Joc de l’Aigua. Es tracta d’un material didàctic elaborat per l’Ajuntament i destinat a nens i nenes a partir de 8-10 anys. El Joc de l’Aigua permet, mitjançant un taulell per on s’avança amb sistema de preguntes i respostes, que els més petits identifiquin les parts del cicle de l’aigua i coneguin els espais de la vila que hi estan relacionats. Si voleu un exemplar del joc només l’heu de passar a recollir per l’Oficina d’Informació Ambiental.
 • Tallers a les escoles: El Tresor de l’Aigua. Dins de les activitats escolars de l’Escola de la Natura enguany s’incorpora aquest taller, dirigit especialment als alumnes del cicle inicial, i que permetrà la quitxalla identificar les activitats que comporten major consum d’aigua, tant a la llar com a l’escola, així com aquelles mesures que permeten als infants estalviar aigua.
 • La realització de xerrades i tallers per al públic general. De manera periòdica des de l’Oficina s’organitzen activitats de caire formatiu, intentant sempre que es desenvolupin en un marc lúdic i distès. Us en podeu informar puntualment a través del web, del butlletí Parets al Dia i dels cartells que es pengen als comerços i als equipaments públics de la vila.

Línies de subvenció

Des de l’Oficina d’Informació Ambiental es duen a terme de manera periòdica campanyes informatives amb l’objectiu que la ciutadania de la vila prengui consciència de la importància d’adoptar mesures per estalviar recursos hídrics.

Aquestes campanyes van dirigides al conjunt dels veïns i les veïnes, però amb especial incidència en la gent més jove. D’aquesta manera es vol que els nens i les nenes de Parets creixin havent adoptat hàbits de consum responsable d’aigua.

Entre les accions d’educació i sensibilització dutes a terme en els darrers temps hi ha:

El repartiment d’equips reductors de cabal per a aixetes. Aquests mecanismes d’estalvi, facilitats per l’Agència Catalana de l’Aigua, es continuen lliurant a qualsevol veí que ho sol•liciti a l’Oficina d’Informació Ambiental. La seva instal•lació – molt senzilla – en aixetes antigues permet estalviar fins al 40% d’aigua sense perdre sensació de mullat mitjançant la injecció al doll d’aigua de microbombolles d’aire.

La instal•lació de carpes informatives. Periòdicament l’OIA surt al carrer i instal•la espais informatius en punts d’especial afluència de gent: els mercats del Barri Antic i de l’Eixample, la Fira d’Entitats... En aquests estands, a més de lliurar equips reductors, es reparteixen fulls amb consells d’estalvi d’aigua i qualsevol ciutadà pot aprofitar per resoldre els seus dubtes sobre el tema.

L’elaboració i distribució del Joc de l’Aigua. Es tracta d’un material didàctic elaborat per l’Ajuntament i destinat a nens i nenes a partir de 8-10 anys. El Joc de l’Aigua permet, mitjançant un taulell per on s’avança amb sistema de preguntes i respostes, que els més petits identifiquin les parts del cicle de l’aigua i coneguin els espais de la vila que hi estan relacionats. Si voleu un exemplar del joc només l’heu de passar a recollir per l’Oficina d’Informació Ambiental

Tallers a les escoles: El Tresor de l’Aigua. Dins de les activitats escolars de l’Escola de la Natura enguany s’incorpora aquest taller, dirigit especialment als alumnes del cicle inicial, i que permetrà la quitxalla identificar les activitats que comporten major consum d’aigua, tant a la llar com a l’escola, així com aquelles mesures que permeten als infants estalviar aigua.

La realització de xerrades i tallers per al públic general. De manera periòdica des de l’Oficina s’organitzen activitats de caire formatiu, intentant sempre que es desenvolupin en un marc lúdic i distès. Us en podeu informar puntualment a través del web, del butlletí Parets al Dia i dels cartells que es pengen als comerços i als equipaments públics de la vila.