Fauna Animals salvatges

Normativa vigent

La legislació catalana vigent en matèria de protecció dels animals es basa en el decret 2/2008, de 15 d’abril, que refon i actualitza tota la normativa preexistent. Aquest marc legal defineix:

 • Fauna salvatge autòctona: Fauna que comprèn les espècies animals originàries de Catalunya o de la resta de l'Estat espanyol, i les que hi hivernen o hi són de pas. També comprèn les espècies de peixos i animals marins de les costes catalanes.
 • Fauna salvatge no autòctona (o exòtica): Fauna que comprèn les espècies animals originàries de fora de l'Estat espanyol.

Com ocorre amb els animals domèstic i de companyia, aquesta normativa especifica els elements mínims que requereix la tinença responsable d’aquests animals. L’existència d’aquesta legislació respon al fet que, en els darrers anys, ha augmentat de manera significativa la demanda d’aquest tipus d’animals, bé per formar part de col•leccions zoològiques privades bé per gaudir d’una mascota diferent de les tradicionals.

Són competències de la Generalitat de Catalunya:

 • La protecció de la fauna salvatge autòctona.
 • La recollida i la recuperació dels animals salvatges ferits.
 • La creació i la conservació d’espais per a la protecció de la fauna salvatge.
 • El desenvolupament de projectes de recuperació de la fauna (Life...).

Servei d'assessorament

A continuació trobareu la resposta a alguns dels dubtes que pugueu tenir sobre la fauna salvatge:

 • Què he de fer si sé d’una persona que maltracta un animal? En aquest cas la competència és de la Generalitat de Catalunya, de manera que cal presentar la corresponent denúncia davant dels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge. Podeu assessorar-vos de com presentar la denúncia a través d’alguna associació protectora d’animals.
 • Què he de fer si veig un animal salvatge ferit? Trucar al Servei d’Agents Rurals (93.574.00.36) o als Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge, des d’on el passaran a recollir per dur-lo a un centre de recuperació de fauna salvatge.
 • Quin és el punt de referència pel que fa a la fauna marina? El Centre de Recuperació d’Animals Marins de Catalunya (CRAMC) amb seu a Premià de Mar.

Per a més informació sobre aquestes i d’altres qüestions us podeu adreçar al vostre ajuntament o a alguna associació protectora. L’Associació per a la Recuperació de la Fauna Autòctona de Catalunya (ARFAC) ofereix el primer dimecres de cada mes assessorament gratuït a la seu de l’Escola de la Natura.

D’altra banda, tota la informació sobre la normativa de caça d’aquestes espècies la trobareu a l’apartat específic d’aquest web.

Informació sobre el brot de grip aviar declarat a Catalunya el 03/03/2017

La influença aviària és una malaltia viral que afecta principalment a les aus salvatges (especialment les aquàtiques) i les aus domèstiques. El tipus de virus que s’ha detectat en explotacions avícoles a Catalunya és el subtipus H5N8 que només afecta a les aus i NO es transmet als humans, per tant no hi ha risc per a la salut de la població.

A banda de les actuacions de control fetes en les explotacions avícoles, el mateix Departament ha dictat unes mesures generals addicionals per tal de protegir les aus salvatges i domèstiques del possible contagi amb el virus en els municipis afectats del Vallès Oriental.

En cas de cria d'aus de corral per atoconsum, s'han d'aplicar les mesures següents amb l'objectiu d'evitar el contacte directe amb les aus salvatges:

 • Confinar les aus domèstiques en un espai tancat (en cas de tanca, la part superior haurà d’estar protegida), amb les portes i finestres tancades.El pinso i l’aigua de beguda per a les aus domèstiques han d’estar en contenidors o dipòsits estancs
 • Prendre mesures per evitar que les aus salvatges entrin en contacte amb els fems

En cas que es detecti un augment sobrevingut d'aus mortes, cal comunicar-ho al vostre ajuntament o al cos d'agents rurals.

Recordem a les persones que tinguin aus domèstiques per autoconsum que, d’acord amb el que s’estableix al Decret 40/2014 d’ordenació de les explotacions ramaderes, han de comunicar  a les oficines comarcals del DARP la seva activitat amb l’objectiu de garantir la traçabilitat dels animals.

El dissabte 1 d’abril finalitzà el període de vigència de les zones de vigilància establertes amb motiu dels focus d’influença aviària en aus de corral declarats a finals del mes de febrer a les demarcacions de Girona i Barcelona.

 En conseqüència, a partir del 2 d’abril de 2017:

 • Les explotacions avícoles ubicades dins dels radis de 10 km dels focus ja no estaran sotmeses a cap tipus de restricció de moviment en l’àmbit nacional.
 • Les explotacions avícoles ubicades dins dels radis de 10 km dels focus deixaran d’estar sotmeses a restriccions de moviment en l’àmbit intracomunitari (UE).
 • Les subexplotacions d’espècies diferents a les aus de corral a les quals se’ls havia retirat el permís d’emissió de DST podran tornar a emetre aquest tipus de documentació.
 • Es podran alliberar aus per repoblar zones de caça i es podrà reprendre l’activitat de caça en aquestes zones.
 • Es podrà retirar o escampar jaç, fem o purins de les explotacions avícoles i de les explotacions que allotgen aus amb altres espècies situades en aquesta zona, sense necessitat d’autorització del DARP, a excepció de les explotacions afectades.

No obstant això, es mantindran les mesures genèriques de bioseguretat per minimitzar el risc d’entrada i difusió de la influença aviària als municipis relacionats al llistat que s’annexa en aquest correu (municipis inclosos a les zones d’especial risc, establerts a l’Ordre APA/2442/2006, i municipis que han estat afectats pels focus d’influença en aus de corral):

 • Prohibició de la utilització d’ocells de les ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams.
 • Prohibició de criar ànecs i oques conjuntament amb altres aus de corral.
 • Prohibició de criar aus de corral a l’aire lliure.
 • Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits d’aigua en els quals hi puguin tenir accés les aus salvatges, excepte en el cas que aquesta estigui tractada per garantir la inactivació de possibles virus de IA
 • Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior han d’estar suficientment protegits enfront les aus salvatges aquàtiques.

 D’altra banda, es considera necessari mantenir la prohibició relativa a la presència d’aus en fires, mercats, certàmens i altres concentracions en els quals no es pugui assegurar el seu confinament a tot el territori català.

Totes aquestes mesures es mantindran fins que l’avaluació del risc demostri que ja no ens trobem davant un risc alt d’entrada i propagació de la influença aviària a Catalunya.

Més informació:

 1. Oficina Comarcal del Vallès Oriental: 93 882 77 47
 2. Cos d’Agents rurals del Vallès Oriental: 935 617 000
 3. Ajuntament de Parets del Vallès: 93 573 88 88 Medi Ambient:93 562 17 94