Fauna Animals salvatges

Normativa vigent

La legislació catalana vigent en matèria de protecció dels animals es basa en el decret 2/2008, de 15 d’abril, que refon i actualitza tota la normativa preexistent. Aquest marc legal defineix:

  • Fauna salvatge autòctona: Fauna que comprèn les espècies animals originàries de Catalunya o de la resta de l'Estat espanyol, i les que hi hivernen o hi són de pas. També comprèn les espècies de peixos i animals marins de les costes catalanes.
  • Fauna salvatge no autòctona (o exòtica): Fauna que comprèn les espècies animals originàries de fora de l'Estat espanyol.

Com ocorre amb els animals domèstic i de companyia, aquesta normativa especifica els elements mínims que requereix la tinença responsable d’aquests animals. L’existència d’aquesta legislació respon al fet que, en els darrers anys, ha augmentat de manera significativa la demanda d’aquest tipus d’animals, bé per formar part de col•leccions zoològiques privades bé per gaudir d’una mascota diferent de les tradicionals.

Són competències de la Generalitat de Catalunya:

  • La protecció de la fauna salvatge autòctona.
  • La recollida i la recuperació dels animals salvatges ferits.
  • La creació i la conservació d’espais per a la protecció de la fauna salvatge.
  • El desenvolupament de projectes de recuperació de la fauna (Life...).

Servei d'assessorament

A continuació trobareu la resposta a alguns dels dubtes que pugueu tenir sobre la fauna salvatge:

  • Què he de fer si sé d’una persona que maltracta un animal? En aquest cas la competència és de la Generalitat de Catalunya, de manera que cal presentar la corresponent denúncia davant dels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge. Podeu assessorar-vos de com presentar la denúncia a través d’alguna associació protectora d’animals.
  • Què he de fer si veig un animal salvatge ferit? Trucar al Servei d’Agents Rurals (93.574.00.36) o als Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge, des d’on el passaran a recollir per dur-lo a un centre de recuperació de fauna salvatge.
  • Quin és el punt de referència pel que fa a la fauna marina? El Centre de Recuperació d’Animals Marins de Catalunya (CRAMC) amb seu a Premià de Mar.

Per a més informació sobre aquestes i d’altres qüestions us podeu adreçar al vostre ajuntament o a alguna associació protectora. L’Associació per a la Recuperació de la Fauna Autòctona de Catalunya (ARFAC) ofereix el primer dimecres de cada mes assessorament gratuït a la seu de l’Escola de la Natura.

D’altra banda, tota la informació sobre la normativa de caça d’aquestes espècies la trobareu a l’apartat específic d’aquest web.

Informació sobre la pesta porcina africana

 

 

La pesta porcina africana (PPA) és una malaltia hemorràgica que afecta als suids domèstics i salvatges.

La pesta porcina africana, que no afecta a l'ésser humà, és altament contagiosa i afecta a porc domèstic, porc senglar europeu i facoquer africà. Algunes formes del virus de la PPA, presenten un elevada virulència, que es caracteritza per febre elevada, anorèxia i hemorràgies a la pell i els òrgans interns podent arribar a produir la mort en uns 2-10 dies. La mortalitat de la malaltia pot arribar a ser del 100%. 

La PPA és una malaltia inclosa dins de la llista de malalties terrestres notificables de l’Oficina internacional d’Epizoòties (OIE) i per tant de declaració obligatòria.

+ info