Empresa Indústria

Projecte EMAP

L’Ajuntament de Parets sempre ha tingut clara la necessitat d’involucrar el teixit empresarial de la vila en la protecció del medi ambient i del patrimoni natural. Així, el 2001 es va celebrar, en el marc de la segona edició de la Fira EcoVallès el primer Seminari sobre Empresa i Medi Ambient.
D’aquesta col•laboració entre empreses i administració local neix, el juny de 2008, el projecte Empresa i Medi Ambient a Parets (EMAP) com un espai de treball, debat i formació amb dues línies d’actuació fonamentals: la millora de la gestió ambiental del teixit empresarial paretà i la col•laboració entre Ajuntament i empreses en projectes de conservació i millora de l’entorn natural del municipi.
Després d’una primera jornada, on es van definir els objectius i la dinàmica de treball d’EMAP, s’han vingut celebrant al Centre de Recursos Empresarials la Marineta diverses matinals dedicades de manera monogràfica a qüestions que afecten la gestió ambiental de les indústries paretanes:
• Febrer de 2009: Gestió de residus a l’empresa, amb la participació de l’Agència de Residus de Catalunya.
• Maig de 2009: Estalvi i eficiència energètica, amb la participació de l’Institut Català de l’Energia.
• Novembre de 2009: Carta del paisatge i integració paisatgística dels polígons, amb la participació del Servei de Paisatge de la Generalitat de Catalunya.

Les empreses que s’han incorporat fins al moment a EMAP

• Arcelor Mittal
• Danone
• DSM NeoResins
• Embalajes Petit
• Gemalto
• Gráficas de Prensa Diaria
• Grífols
• Klueber
• Nutrexpa
• Solvay Pharma
• Zanini

Empreses respectuoses amb el medi ambient

Com ocorre amb la resta d’entitats i organitzacions, les empreses poden acreditar el seu compromís amb la correcta gestió ambiental mitjançant el compliment d’una sèrie de normes preceptives i la conseqüent obtenció d’una certificació atorgada per part de les entitats acreditades. Generalment l’obtenció de la certificació requereix de l’elaboració d’una diagnosi ambiental, d’un pla d’acció per a la correcta gestió i d’uns mecanismes de seguiment i avaluació ambientals.
En l’àmbit de la indústria, les dues certificacions que acrediten aquest compromís amb el medi ambient són:
• La ISO 14001, desenvolupada per l’Organització Internacional per a l’Estandarització (ISO, òrgan consultiu de Nacions Unides) a partir dels objectius de la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro de 1992.
• La EMAS o Reglament Comunitari d’Ecogestió i Ecoauditoria, desenvolupada per la Unió Europea el 2001

En el document adjunt podeu consultar quines empreses de Parets
han obtingut algun d’aquests dos certificats.