Publicacions científiques

05/05/2014

Material publicat per grup d’investigació de l’Escola de la Natura

La mortalitat d’hèrptils en cisternes, pous i altres dispositius subterranis: dades preliminars

https://soccatherp.files.wordpress.com/2014/05/bull21_8.pdf