Publicacions científiques

01/07/2015

Material publicat per grup d’investigació de l’Escola de la Natura

Nou cas de melanisme en Vípera aspis (Linnaeus, 1758) al massís del Montseny (Vallès Oriental; Catalunya)

https://soccatherp.files.wordpress.com/2015/07/baena-et-al-nou-cas-de-melanisme-en-vipera-aspis-al-massc3ads-del-montseny.pdf