Publicacions científiques

05/07/2015

Material publicat per grup d’investigació de l’Escola de la Natura

Bicefàlia i altres casos d’anomalies morfològiques per a Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

https://soccatherp.files.wordpress.com/2015/07/rivera-et-al-segona-troballa-duna-salamandra-comuna-bicc3a8fala-a-badalona.pdf