Publicacions científiques

10/07/2015

Material publicat per grup d’investigació de l’Escola de la Natura

Primer cas d’albinisme en Podarcis liolepis (Boulenger, 1905) (Sauropsida, Squamata, Lacertidae)

https://soccatherp.files.wordpress.com/2015/07/miras-i-mompart-primer-cas-dalbinisme-en-podarcis-lolepis.pdf