Publicacions científiques

15/07/2015

Material publicat per grup d’investigació de l’Escola de la Natura

Nuevos casos de melanismo en culebra de collar Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (Squamata; Colubridae) en la mitad norte de la Península Ibérica

https://soccatherp.files.wordpress.com/2015/07/melanismo-natrix.pdf