En marxa el segon eix de la campanya de civisme I tu, com ho fas? +cívic +net

10/03/2017

Avui divendres, 10 de març, començarà el repartiment dels llibrets informatius sobre el segon eix de la campanya de civisme 'Qüestió de respecte. Parets c@sa de tots', impulsada per l’Ajuntament de Parets que, en aquesta ocasió, vol incidir en la recollida de residus i en la millora de l’estat de conservació de l’entorn urbà i natural.

I tu, com ho fas? +cívic +net és el nom d’aquest segon eix que inclou un seguit d’accions específiques en aquest àmbit com ara consells sobre educació mediambiental i reciclatge, posar-hi més recursos per tal que el servei de recollida i neteja siguin millors; organitzar activitats de formació adreçades als escolars, a la ciutadana i a les empreses, per tal de conscienciar-los sobre el concepte de sostenibilitat urbana a través de la recollida i el reciclatge; o estudiar i analitzar nous serveis de recollida o ampliar els existents amb l’objectiu de facilitar la implicació i la participació ciutadana en una millor gestió dels residus, entre d’altres.

Paral·lelament a partir de demà, dos agents cívics faran un recorregut porta a porta pels domicilis del municpi, amb l’objectiu d’informar sobre aquesta i la resta d’eixos de la campanya de civisme.

Actualment, a Parets, hi ha instal·lats 696 contenidors de recollida de residus a la via pública: 5 minideixalleries, 59 contenidors per a vidre, 59 contenidors per a la recollida de paper, 59 per als envasos, 288 per restes genèrics, 192 per a la recollida de restes orgàniques, 8 per al reciclatge d’olis usats, 8 per a les piles, i 18 per a dipositar roba.