Una unitat mòbil mesurarà la qualitat de l’aire a Parets

30/11/2017

Ahir dimecres es va instal·lar, a l’espai del Sot d’en Barriques, la unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica, que ha estat cedida pel Servei de Vigilància i Control de l'Aire de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Les unitats mòbils són vehicles equipats amb analitzadors automàtics i captadors manuals per mesurar els contaminants atmosfèrics i sensors per a les variables meteorològiques. Complementen l'abast de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XAPA), ja que permeten fer campanyes de mesuraments directes dels nivells de qualitat de l'aire en llocs on no hi ha vigilància de la xarxa.

Les unitats mòbils de vigilància de la contaminació atmosfèrica mesuren els nivells de concentració a l'aire dels diferents contaminants que respirem, és a dir, els nivells d'immissió. Permeten vigilar la qualitat de l'aire en un indret i un temps determinats, per poder emprendre així les accions necessàries per millorar-la.

La combinació de la mesura dels nivells d'immissió i els paràmetres meteorològics permet localitzar l'origen dels contaminants. Aquests paràmetres no mesuren els contaminants com els que emet una xemeneia o un tub d'escapament, ja que aquests es coneixen com a nivells d'emissió.

Es preveu que la unitat resti instal·lada fins al gener de 2018.