Es recullen més de 56 tones de roba usada a Parets per a destinar-les a fins socials

02/02/2018

Els paretans i les paretanes han donat, durant l'any 2017, més de 56 tones de roba usada que s'utilitzaran amb fins socials. Concretament han estat 56.240 kg de roba que s'han recollit als 18 contenidors que Humana i Roba Amiga tenen distribuïts arreu del municipi.

La ràtio de recollida de roba de l'any 2017 és aproximadament d'uns 3 quilos per habitant, un 10% més que l'any 2016. En el cas de la cooperativa Roba Amiga s'han recollit 25,86 tones de roba, sabates, i altres residus tèxtils en els 7 contenidors que hi ha als diferents punts de Parets. Pel que fa a Humana, amb 11 contenidors distribuïts al municipi, el total ha estat de 30,38 tones.

Les entitats Humana i Roba Amiga col·laboren amb els Serveis Social de l'Ajuntament amb aportacions econòmiques en funció de la quantitat de roba recollida o de vals bescanviables a les seves botigues. En ambdós casos, tots els beneficis es destinen a persones en situació de risc social.

La reutilització i el reciclatge del tèxtil contribueixen a la protecció del medi ambient i a la lluita contra el canvi climàtic: a més de recuperar les peces, evitem el seu dipòsit en un abocador contribuint a la reducció de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle (GEI). Cada kg de roba que es reutilitza i no és incinerat evita l'emissió de 3,169 kg de CO2, segons dades de la Comissió Europea.