Noves aportacions a la distribució de Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) a Catalunya

01/01/2018

Es descriuen dues noves quadrícules de salamandra i s'actualitza la seva distribució. Aquest article ha estat fruit de la feina de Xavier Rivera i David Solans de la Societat Catalana d'Herpetologia - SCH i Daniel Fernandez Guiberteau del GRENP.