Infección por dermocistidios en Lissotriton helveticus en Cataluña: nuevos datos y apuntes sobre su diagnóstico

01/02/2018

Treball realitzat en conjunt amb el CRARC (Albert Martinez Silvestre), el Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge de la Universitat Autònoma de Barcelona (Roser Velarde Nieto) i el GRENP (Daniel Fernandez Guiberteau i Laia Perez Sorribes) que ens hagués agradat no haver fet. Ja que es tracta d'una nova malaltia emergent que afecta els tritons palmats de Catalunya, per tant una nova amenaça per els amfibis.
L'article s'anomena: Infección por dermocistidios en Lissotriton helveticus en Cataluña: nuevos datos y apuntes sobre su diagnóstico.