+AIRE. S'activa l'avís preventiu per episodi de contaminació ambiental

25/04/2018

Per causa de la intrusió de pols africana que ens afecta des de dissabte, i que ha fet augmentar la concentració de partícules en suspensió en l’aire, el passat dilluns es va activar un avís preventiu d’episodi de contaminació atmosfèrica per PM10; la mesura s’ha adoptat a conseqüència dels valors registrats en els darrers dies, que superen el límit diari recomanat.

L’avís per l'episodi de contaminació atmosfèrica per PM10 s’ha activat d’acord amb l’alerta decretada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya als 40 municipis de la regió metropolitana de Barcelona que constitueixen l’àmbit d’aplicació, entre els quals s’inclou Parets del Vallès. L'alerta per episodi de contaminació atmosfèrica per PM10 no afecta l'entrada de vehicles a la ZBE (Zona Baixes Emisions) de Barcelona (intrarondes).

Mentre duri l’avís s’aconsella a la població:

  • Moure’s a peu o en bicicleta, i caminar pels carrers amb menys trànsit i en les hores menys transitades.
  • Optar pel transport públic en lloc del transport privat.
  • Si no hi ha cap més opció que utilitzar el vehicle privat, compartir-ho o combinar-ho amb el transport públic.
  • Regular la climatització de casa i del lloc de treball evitant un escalfament o refrigeració excessius.
  • Ventilar els habitatges en les hores de menys trànsit al carrer.
  • Es recomana que la població en general redueixi l’exercici físic intens, especialment a l’exterior.