L'Ajuntament de Parets actua per evitar la propagació del mosquit tigre

31/05/2018

L’àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Parets, ha iniciat una campanya informativa i un seguit d'actuacions necessàries per a la prevenció de la propagació del mosquit tigre. La campanya especifica de quina manera pot participar la ciutadania per evitar-ne la porliferació d’aquest insecte, i què cal fer en cas de picada.

Pel que fa a les mesures preventives, s'han iniciat els tractaments als embornals amb l'objectiu de limitar la presència d’aquest insecte a la vila. El més important és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves, per aquest motiu, les actuacions es basen en el tractament dels punts d’aigua estancada com ara espais humits, basses o pous, entre d’altres, que constitueixen l’hàbitat del mosquit tigre.

En aquesta línia, és important la col·laboració ciutadana per evitar acumulacions d’aigua també en espais privats com ara piscines, safareigs, cisternes o dipòsits. Es recomana mantenir coberts aquests indrets sempre que es pugui i buidar-los amb certa freqüència.