La Generalitat de Catalunya activa una linia de subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a instal•lacions fotovoltaiques d'autoconsum.

04/01/2019

L’INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum.

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a sistemes  d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum ubicades en edificis d'us residencial domèstic que s'instal·lin dintre del territori català.

 Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques que no desenvolupin una activitat econòmica i les comunitats de propietaris.

El termini de presentació de la sol.licitud, juntament amb la documentació i els anexos correspoments finalitza el 15 de gener de 2019 éssent el termini d’execució de 1 de gener de 2018 fins el 1 d’abril de 2019.

L'import de la subvenció serà, com a màxim, del 70% del cost total de les despeses del sistema d'emmagatzematge amb bateries de la tecnologia ió-liti, amb un límit de 5.000,00 euros per sistema.

Sol·licituds i documentació

La presentació ha de ser telemàtica i la sol·licitud s'haurà de signar amb certificat digital.

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat). 

 + info a http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/icaen-sistemes-demmagatzematge-denergia-electrica-amb-bateries-associats-a-installacions-fotovoltaiques-dautoconsum/