Ja es pot sol·licitar la recollida gratuïta a domicili de les restes de poda domèstica

04/12/2019

A partir d’avui ja es poden recollir, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, els sacs per dipositar les restes de poda domèstica que passarà a recollir l’Ajuntament prèvia sol·licitud. Els sacs es poden recollir de dilluns a divendres laborables, a raó d’un sac per setmana i habitatge. El servei és totalment gratuït.

Per sol·licitar la recollida cal passar per Oficina d'Atenció Ciutadana a recollir el sac, deixar les dades de la persona sol·licitant i trucar al telèfon 93 573 88 88, fins a les 14 h del dijous anterior, per confirmar la recollida de les restes, que es farà el dilluns de la setmana següent.

Només es podran dipositar les restes de poda i verd a la porta del domicili en el dia de la seva recollida, entre les 6 h i les 8 h del matí, amb la finalitat de no entorpir les voreres i evitar acumulació d'escombraries.

Les restes de poda només es podran dipositar a les saques que proporciona l'Ajuntament i tot el que estigui fora d’aquestes no es recollirà.

Només es recolliran les restes de poda i jardí el dia acordat amb l'Ajuntament. Si no estigués programat, encara que les saques estiguin a la porta de casa, no seran recollides.

No està permès dipositar la poda de llenyosos solts al costat dels contenidors d'escombraries ni introduir als sacs llenyosos prevenients de tala d'arbres.

Només es recolliran les restes de poda i jardí que compleixin amb les normes de dipòsit. Les saques en què s'observin restes de runa o altres materials, no es recolliran i serà responsabilitat de l'usuari la seva retirada de l'espai públic.

El servei s'efectua cada dilluns al matí, de 7 a 14 hores, setmanalment entre el 9 de desembre de 2019 i el 10 de febrer de 2020.

Per a més informació es pot trucar al 93 573 88 88.