Activat l’episodi d’alta contaminació pels alts nivells de PM10

18/12/2019

Continua la situació d'episodi ambiental per alta contaminació per partícules.

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/mesures-del-pamqa/episodis_ambientals/

 

La Generalitat de Catalunya va ha declarat la situació d'episodi ambiental per alta contaminació de l’aire pel contaminant PM10, per a tot el territori i a causa de l'instrusió de pols africana. L'Ajuntament de Barcelona ha activitat el protocola que no comporta restriccions de trànsit, però sí altres mesures com el reg de parcs i places o la prohibició d'activitats que generin pols en obres​

Atenent els nivells de material particulat de diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, a causa de la presència i previsió d'evolució d’una intrusió de pols africana, la Generalitat de Catalunya ha declarat episodi ambiental per alta contaminació de l’aire pel contaminant PM10, per a tot el territori. La mitjana diària el partícules en suspensió (PM10) supera els límits permesos per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i la previsió indica que la situació millorarà divendres.

Podeu seguir l’estat de l’avís al web airenet.gencat.cat. La declaració d’episodi es desactivarà per part de la Generalitat de Catalunya quan la mitjana diària dels nivells de PM10 sigui inferior al valor límit de 50μg/m3.

Al Canal Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya hi trobareu les principals mesures i recomanacions a adoptar per tal de reduir l’exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l’aire. Hi podeu trobar, a banda de recomanacions de caire general, les mesures de precaució addicionals a adoptar davant de situacions amb nivells elevats de contaminació dirigides als col·lectius més vulnerables i també a la població en general.

L’Ajuntament de Barcelona ha activat el protocol d’actuació per l’episodi d’alts nivells de contaminació atmosfèrica.  Aquest protocol no comporta restriccions de trànsit. Les estacions de la ciutat estan registrant nivells molt elevats de PM10, molt per sobre del que és habitual. Com a conseqüència, l’atmosfera veu reduïda la capacitat de dispersar els contaminants i també hi ha un ambient molt tèrbol a la ciutat.Mesures correctores

El protocol d’actuació per episodi d’alta pol·lució preveu algunes mesures correctores:

  • Reg de parcs i places i també increment del reg amb aigua freàtica als carrers principals
  • Suprimir la utilització de bufadors en tots els serveis de neteja i jardineria
  • Prohibir les activitats que generin pols en obres
  • Consells de mobilitat i salut

A banda de les mesures correctores, l’Ajuntament de Barcelona també dona una sèrie de consells a la ciutadania:

  • Evitar fer esport a l’aire lliure
  • Fer ús del transport públic i evitar l’ús del vehicle privat
  • Regular la climatització de llars i llocs de treball per evitar un escalfament excessiu
  • Ventilar l’habitatge en les hores amb menys trànsit

                                                               Font: Sostenible.cat.  Generalitat de Catalunya  Beteve