El ple de l’Ajuntament celebrat dijous passat, 23 de juliol, va aprovar una modificació del reglament dels horts de Can Jornet.

30/07/2020

El ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat, la modificació del Reglament de règim d’ús i autoritzacions dels horts urbans i socials de titularitat municipal a Parets del Vallès, és a dir, els horts socials de Can Jornet. L’objectiu de la modificació és continuar amb el sistema de concurs i modificar la tramitació i durada de les pròrrogues. A més, també es pretén deixar la llista d’espera oberta perquè es puguin afegir nous peticionaris en cas d’haver parcel.les disponibles.