La Comissió d’avaluació dels horts adjudicarà les parcel•les de Can Jornet el dijous 6 de maig

04/05/2021

La reunió de la Comissió serà oberta al públic i es farà a la Sala d’exposicions de Can Rajoler 

La Comissió d’avaluació dels horts es reunirà el dijous 6 de maig, a les 13 h, a la Sala d’exposicions de Can Rajoler per adjudicar les sis parcel·les dels horts socials de Can Jornet que l’Ajuntament de Parets va treure a  concurs. La sessió serà oberta al públic i es respectaran les mesures per contenir a propagació de la pandèmia. A continuació podeu consultar els punts de l’ordre del dia.

Ordre del dia 

  1. Revisió de la relació de sol·licituds presentades.
  2. Revisió de les sol·licituds desestimades.
  3. Repàs dels punts del Reglament relatius al procediment per obtenir la cessió d’ús d’una parcel·la per a cultiu, criteris d’adjudicació i funcionament de la llista d’espera.
  4. Proposta de cessió d’ús d’una parcel·la a la sol·licitud amb 4 punts.
  5. Proposta de sorteig de les cinc parcel·les restants entre les sol·licituds amb 3 punts.
  6. Proposta d’ordre de la llista d’espera provisional entre les sol·licituds presentades dins del termini.

 Llista d’espera oberta

 Al mes de març l’Ajuntament de Parets va obrir un concurs perquè les persones interessades a cultivar un hort poguessin optar a un dels sis terrenys disponibles dels horts socials de Can Jornet. D’acord amb el nou Reglament del 2020, una vegada s’hagin adjudicat les sis parcel·les de la convocatòria actual, es crearà una llista d’espera oberta. És a dir, tothom qui ho vulgui podrà apuntar-se en qualsevol moment a la llista per optar a un hort. A mesura que les parcel·les quedin buides, l’Ajuntament les adjudicarà automàticament a les persones inscrites a la llista sense necessitat d’obrir un concurs. D’aquesta manera, s’agilitzaran les adjudicacions i els terrenys no quedaran buits. Les persones que a la present convocatòria no rebin cap terreny també s’afegiran a la llista. L’ordre dins la llista dependrà de la puntuació que obtingui cada usuari o usuària.