Viu el riu Tenes. Del 5 de juny al 2 de juliol s’obre el procés de participació ciutadana per a la recuperació ecològica, paisatgística i social de l’espai fluvial

27/05/2021

Del 5 de juny al 2 de juliol s’obre el procés de participació ciutadana per a la recuperació ecològica, paisatgística i social de l’espai fluvial

L’Ajuntament de Parets engega el procés participatiu per a la recuperació ecològica, paisatgística i social del riu Tenes. El projecte, una de les prioritats de l’equip de govern per aquesta legislatura, consisteix a restaurar i conservar el riu i el seu entorn i, a la vegada, integrar l’espai fluvial en un conjunt dedicat a l’esport i al lleure que sigui respectuós amb el medi ambient. Les actuacions s’executaran de forma gradual. En paraules de la regidora de Medi Ambient, Rosa Martí, “es tracta que els paretans i paretanes visquin de cara al riu”. El projecte compta amb un procés participatiu per recollir les propostes i els suggeriments dels veïns i veïnes per a l’entorn fluvial. La ciutadania podrà participar-hi del 5 de juny al 2 de juliol.

L’Ajuntament fa temps que treballa en el projecte. A la tardor de l’any passat van iniciar-se els treballs de neteja de la llera. L’atenció va centrar-se en la retirada de les canyes americanes que es trobaven als marges, una espècie invasora que afecta la diversitat vegetal, i en la neteja dels residus sòlids abocats.

Un projecte d’excel·lència

Paral·lelament, el Consistori va obrir un concurs perquè diferents empreses presentessin un projecte de recuperació del riu i el seu entorn. L’Estudi Martí Franch (EMF) va guanyar el concurs. L’equip de l’EMF és expert en arquitectura del paisatge i té una gran experiència en projectes d’integració paisatgística, com ho demostren els projectes de recuperació de la platja del Castell a Palamós o la recuperació del Paratge de Tudela al Cap de Creus, entre d’altres.

Més enllà del riu

La proposta d’actuació preveu un àmbit més gran que el riu; aposta per la restauració de la llera del riu com a connector social i ecològic de l’eix Gallifa - Besòs; connecta el riu Tenes i l’espai rural de Gallecs; vertebra longitudinalment el sistema d’espais lliures que relliga el riu unint-los en un gran parc-fluvial; i crea un corredor verd per a vianants i bicicletes a fi de reconnectar els barris Antic, l’Escorxador i l’Eixample. També s’aposta per instal·lar una passera a l’alçada del camp de futbol, a l’antic camí de Palou, que connecti amb la zona industrial i esdevingui un punt d’observació.

Obert a la participació ciutadana

El projecte de recuperació del riu Tenes preveu un procés de participació ciutadana. L’objectiu és, d’una banda, donar a conèixer el projecte i, d’altra banda, recollir les prioritats dels veïns i veïnes per a l’espai natural. El període de participació començarà el dissabte 5 de juny i finalitzarà el divendres 2 de juliol. En el procés hi podran participar totes les persones residents al municipi. El procés es farà prèviament a la redacció del projecte d’execució per tal d’adaptar-lo a les preferències dels paretans i paretanes.

Per informar del projecte es programaran dues activitats i un debat i hi haurà enquestadors a peu de carrer. Per participar en el projecte es distribuirà un qüestionari que es podrà emplenar en línia o presencialment. El qüestionari es podrà respondre de forma telemàtica, a través dels webs decidim-parets.diba.cat participacio.parets.cat, o de manera presencial, als punts que s’instal·laran als mercats ambulants, a diferents espais del municipi i el dia de les activitats: Gimcana del Tenes (5 de juny) i Itinerari sensorial pel Tenes (12 de juny). En aquests punts hi haurà enquestadors que oferiran informació del projecte i recolliran les propostes de la ciutadania. Per emplenar el qüestionari s’ha d’anotar el nom, cognoms i DNI.

La recuperació del riu Tenes és un projecte obert i a llarg termini que es desenvoluparà d’acord amb les disponibilitats pressupostàries existents.

Un projecte amb quatre eixos

El procés participatiu s’ha estructurat a través de quatre eixos:

Eix 1. Valor ecològic

Es restaurarà el riu a fi de mantenir o millorar la capacitat hidrològica de la llera: s’eliminarà vegetació al_lòctona invasora; es controlaran els abocaments de residus; es plantaran espècies en zones d’acumulació i eutrofització d’aigües; i s’ubicaran pantalles sonores en les zones amb majors nivells de soroll.

Hi haurà una millor connectivitat i promoció de la biodiversitat: es potenciaran les comunitats de ribera autòctones; es diversificaran els hàbitats fluvials amb canyissars, herbassars i albereda; es crearan zones humides amb basses temporànies; i es posaran passos per a peixos en els elements que fragmenten la connectivitat.

S’ubicaran elements clau (zones humides, aguaits o punts d’observació) en llocs on sigui possible l’observació sense generar destorbs a la fauna, creant amplificadors visuals i sonors mitjançant les plantacions arbòries allà on la llera se situa a tocar de zones industrials. També s’instal·larà un punt d’observació en el pont de vianants que es construirà des del camp de futbol fins al polígon Llevant.

Eix 2. Connector urbà

La llera i els marges del riu Terres seran connectors ecològics i paisatgístics, relligant espais avui inconnexos de la zona industrial i agrícola. Així mateix, es connectarà la llera, la riba i els parcs del sistema fluvial del Tenes amb l’espai rural de Gallecs.

Es crearà un passeig fluvial de 4 km, de punta a punta del municipi, com a nou eix_cívic_verd, pacificat i paisatgístic, al marge dret del riu i la via_parc de la Carena, a la Verneda de Ca l’Isidre Coix, de 2.5 km, que actuarà com un eix_cívic_panoràmic entre la ciutat i la plana fluvial. El camí connectarà l’Eixample amb el Barri Antic a rasants diferents, posant un doble camí segregat de vianants i bicicletes. L’entramat de camins que enllaçaran el passeig Fluvial amb la nova via_parc de la Carena, s’endinsaran en la trama urbana i resoldran la desconnexió històrica entre barris de Parets. A més, aquesta xarxa de mobilitat tova esdevindrà una alternativa funcional a la mobilitat del sector central de Parets que alliberarà espai d’aparcament i de circulació de vehicles a la llera del riu.

Eix 3. Punt de trobada, lleure i joc

Es crearà una gran zona central de parc Fluvial de 7,5 hectàrees. El nou parc Fluvial combinarà espais enjardinats i naturals i convergirà en un gran prat, de dimensions d’un camp de futbol, lloc central per al desenvolupament d’esport informal i d’esdeveniments esportius i culturals.

Tocant al barri del Quarter Migdia, es crearà una successió de prats a primera línia de riu de mida mitjana i petita emmarcats per franges arbrades. L’objectiu d’aquesta intervenció és ampliar els espais verds per al gaudi i l’estada de la ciutadania. La diversitat de terrasses agrícoles permeten una transició esglaonada entre el riu i el municipi i es poden adaptar als usos prioritaris dels veïns i veïnes: jocs infantils per a diverses edats, tirolines, pícnic, fonts, blocs de roca (boulders)... .

Eix 4. Patrimoni municipal

L’Era de Ca l’Isidre Coix està projectada com una plaça_porta i interfase urbana entre el parc i l’Eixample i com a mirador al riu. L’espai singular que confeccionen els masos, el pou, les feixes, la mina de Can Berenguer i la potent estructura arbrada dota l’espai d’una identitat pròpia i esdevé testimoni del Parets rural i permeten desenvolupar una oferta cívica, social i recreativa única d’acord amb les prioritats dels veïns i veïnes.

Activitats per conèixer el projecte

Gimcana del Tenes: 5 de juny (Dia del Medi Ambient), d’11 a 14 h, al parc del Sot d’en Barriques

Un recorregut autònom per a tota la família per conèixer el riu Tenes i, recollir, per mitjà de tallers curts, les opinions i propostes sobre el projecte de recuperació del riu Tenes (Itinerari Parc Sot Barriques-Verneda Ca l’Isidre Coix- Pavelló d’Esports). A la finalització de l’activitat es farà un refrigeri.

Itinerari sensorial pel Tenes: 12 de juny, d’11 a 13 h, al parc del Sot d’en Barriques

Una descoberta dels eixos principals del projecte de recuperació del riu Tenes, de la mà dels arquitectes de l’Estudi Martí Franch (EMF) encarregats de la proposta tècnica i dels referents municipals que impulsen el projecte. Al llarg del recorregut es farà un tastet.

Debat a RAP107 : 17 de juny, a les 12 h

L’emissora de ràdio municipal RAP107 acollirà un debat amb els referents municipals del projecte, els arquitectes de l’EMF encarregat del projecte i l’equip dinamitzador del procés participatiu. Durant el debat es respondran les preguntes de la ciutadania de Parets. Podeu fer arribar les preguntes a l’adreça de correu electrònic participacio@parets.cat abans del 10 de juny. En el correu s’hi han d’indicar el nom, cognoms i DNI.

Sessió de retorn: 3 de juliol, de 19 a 20.30 h, (pendent d’ubicació)

Àgora ciutadana on es presentarà el document de criteris, d’avaluació i de conclusions del procés de la mà de les persones referents municipals del projecte, els arquitectes de l’EMF encarregat del projecte i l’equip dinamitzador del procés participatiu.

Les activitats són gratuïtes i les places són limitades. Les inscripcions es poden fer a partir del 31 de maig al web escolanatura.parets.cat.