Avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l'aire per PM10 (16/12/2021)

16/12/2021

Atenent els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic s’emet un avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire pel contaminant PM10, per a la zona de protecció especial (ZPE).

Es preveu que la situació d’estabilitat atmosfèrica persistirà i les condicions de dispersió no milloraran en les properes 24h

Es pot consultar l’estat actual de l'avís i l’informe sobre l’avaluació dels nivells de contaminació al web airenet.gencat.cat. En aquest sentit, es durà a terme un seguiment de l'evolució dels nivells de contaminació i s’informarà del seu estat, a diari, fins a la seva finalització. Al mateix web podeu consultar un document amb un seguit de mesures per reduir i/o no incrementar les emissions d'aquest contaminant. 

Al Canal Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya hi trobareu les principals mesures i recomanacions a adoptar per tal de reduir l’exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l’aire. Hi podeu trobar, a banda de recomanacions de caire general, les mesures de precaució addicionals a adoptar davant de situacions amb nivells elevats de contaminació dirigides als col·lectius més vulnerables i també a la població en general.