FINALITZACIÓ DE L’AVÍS PREVENTIU PER NIVELLS MODERATS DE CONTAMINACIÓ DE L’AIRE PER PM10 (23/12/2021)

23/12/2021

La  Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic informa què en relació amb l’avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire per partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a la zona de protecció especial (ZPE), que va efectuar la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic el dia 16 de desembre de 2021, us informem que:

  • Les dades disponibles de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) indiquen que els nivells de PM10 estan disminuint i no es preveuen superacions del valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui.
  •  La previsió a 24 hores indica que la intrusió de pols africana s’enretirarà i les condicions de dispersió milloraran notablement al llarg de la jornada.

Per aquest fet, s’informa que avui, dia 23 de desembre de 2021, es dona per finalitzat l’avís preventiu de contaminació atmosfèrica per nivells elevats de PM10.