FAUNA Mesures sanitÓries per prevenir la difusiˇ de la grip aviÓria

23/02/2022

Les mesures es duran a terme entre el 14 de gener i el 20 d’abril de 2022

En data 4 de gener de 2022, s'ha detectat un focus d'influença aviària altament patògena de subtipus H5N1 en aus salvatges a Catalunya. Des de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, mitjançant la RESOLUCIÓ ACC/14/2022, de 10 de gener, s’han notificat una sèrie de mesures sanitàries de salvaguarda a adoptar per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya.

Aquestes mesures per a tot el territori de Catalunya són vigents des del dia 14 de gener fins al 20 d'abril de 2022, inclòs:

  1. a)    Queda prohibida la utilització d'ocells dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclam de caça.
  2. b)    Queda prohibida la cria d'ànecs i oques amb altres espècies d'aus de corral.
  3. c)    Queda prohibida la cria d'aus de corral a l'aire lliure. No obstant això, quan no sigui possible, la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural corresponents pot autoritzar, amb sol·licitud prèvia, el manteniment d'aus de corral a l'aire lliure mitjançant la col·locació de teles ocellaires o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l'entrada d'aus silvestres, i sempre que s'alimentin i abeurin les aus a l'interior de les instal·lacions o en un refugi que impedeixi l'arribada d'aus silvestres i se n'eviti el contacte amb els aliments o l'aigua destinats a les aus de corral.
  4. d)    Queda prohibit el subministrament d'aigua a les aus de corral procedent de dipòsits d'aigua on puguin accedir aus silvestres.
  5. e)    Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior exigits per motius de benestar animal per a determinades aus de corral han de quedar prou protegits contra les aus aquàtiques silvestres, de manera que se n'impedeixi l'accés.
  6. f)   Queda prohibida la presència d'aus de corral o un altre tipus d'aus captives en els centres de concentració d'animals definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal, incloent-hi certàmens ramaders, mostres, exhibicions, celebracions culturals i qualsevol concentració d'aus de corral o un altre tipus d'aus captives. No tenen la consideració d'aus captives les aus mantingudes en un establiment autoritzat per a la seva venda a particulars com a au de companyia, ni aquelles aus de corral mantingudes en un establiment comercial per a la seva posterior venda al detall a particulars.