ENTORN NATURAL Eliminació de canyes i neteja de l’últim tram del Tenes a Parets

02/02/2022

L’actuació s’ha fet amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua

 

El passat dilluns, dia 31 de gener, es van iniciar els treballs de neteja i desbrossament de l’últim tram del Riu Tenes en el seu recorregut urbà que travessa el nostre municipi. Aquesta actuació s’ha fet a través d’una subvenció de l’Agència Catalana de l‘Aigua (ACA).

El tram en el qual es durà a terme l’actuació va des del pont de la Man fins al final de Polígon Sector Autopista, en el marge esquerre. Els treballs consisteixen en mantenir i conservar la llera de la riera del Tenes en bones condicions de desguàs, mitjançant una adequada gestió de la vegetació de ribera i la neteja dels elements que poden acumular-se a l’espai fluvial per motius naturals, alhora que es farà la reimplantació progressiva de la vegetació autòctona de ribera.

És objecte d’aquest servei les següents actuacions: retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l’aigua per la seva excessiva densitat, erradicació de vegetació invasora, com la canya americana, retirada d’arbres morts o de brancatge excessiu mitjançant poda. La retirada de canya es farà retirant les soques i també mitjançant desbrossament mecànic amb tractor desbrossador o màquines de fill.

Aquests treballs els fa l’empresa d’inserció social TALLER AURIA SCCL que forma part d’AURIA GROUP d’Igualada i va guanyar el concurs que va fer l’Ajuntament de Parets del Vallès per a tal fi, amb una oferta econòmica de 42.429,34 €, un 90% de l’import total és una subvenció de l’ACA.

La regidora de Medi Ambient, Rosa Martí, explica que “l’empresa treballa en el camp de la reinserció social, és una empresa que té un prestigi i el fet que sigui d’inserció social és una cosa molt bona. L’actuació s’ha subvencionat per l’ACA en un 90%, i per això l’aportació de l’ajuntament en aquest sentit és mínima i aquesta acció ens permet no només netejar l’últim tram del riu de canya sinó també arrencar les soques, que fa que no es pugui reproduir amb tanta facilitat”. La regidora ha explicat també què suposen aquestes millores per les espècies autòctones: “estem contents perquè això suposa una millora molt important pel riu perquè permet eliminar l’espècie invasora i alhora les espècies autòctones poden sortir amb més espai. També fa que el pas de l’aigua en cas d’avingudes sigui molt més ample i fàcil”.

La gestió i control de les obres es fa mitjançant els Serveis Tècnics Municipals amb la supervisió del tècnic de zona de l’ACA. Amb la finalització d'aquests treballs s'haurà posat fi a una tasca iniciada ara fa un any i mig consistent en l’eliminació d’un 95% de la canya americana existent a la llera del riu en el seu pas per municipi. Les obres portades a cap per l’Ajuntament mitjançant un Pla d’Ocupació ara fa un any i mig juntament amb aquestes actuacions puntuals subvencionades per l’ACA permeten treure de la llera del riu un milió de canyes. L'extracció d’aquesta planta invasora afavoreix la biodiversitat i el pas de l’aigua en cas d’avingudes.