SOSTENBILITAT Parets aprova l’Ordenança contra la Contaminació Odorífera

03/12/2021

El ple del 25 de novembre va aprovar definitivament el pla amb 13 vots a favor i 2 abstencions

El quart punt del ple ordinari del passat dijous, 25 de novembre, consistia a la Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l'Ordenança de protecció contra la contaminació odorífera (Exp. 1510/2021). El passat 25 de març es va fer l’aprovació inicial de l’ordenança i dijous, 25 de novembre, es va confirmar la seva modificació. Durant aquests mesos s’ha contactat individualment amb les empreses per notificar a les que podien ser susceptibles d’haver de complir l’ordenança i, d’entre totes, s’han presentat dues al·legacions en aquest període per millorar l’aprovació inicial de l’ordenança: una per part de Danone i l’altre per Odournet.

L’ordenança preveia el mesurament de les olors a través del fotòmetre dinàmic de camp, una proposta feta per la Diputació de Barcelona, però les empreses esmentades anteriorment van presentar al·legacions respecte a aquest mètode, ja que el consideren massa modern i poc experimentat. Les al·legacions feien referència a tres apartats: que se sotmetés aquesta ordenança tant a activitats públiques com privades, que es mesuressin les emissions i no només les immissions i, en tercer lloc, respectar la proposta d’unitats d’olors de l’UNE, el conjunt de normatives estàndard.

El ple va aprovar el punt, que se situava dins de l’àrea d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge, Salubritat Pública i Patrimoni Cultural, amb els vots a favor dels grups municipals del PSC-CP, Sumem Esquerres a Parets, ERC-Ara Parets i les abstencions de Ciutadans i Parets per la República-Junts x Cat.

La regidora de Medi Ambient, Rosa Martí, va explicar al ple que “l’acceptació d’aquestes tres propostes han modificat l’articulat de l’ordenança i també els annexos, però moltes parts són coincidents”. També confirma la satisfacció que els han fet arribar les empreses: “estan molt contents per com ha quedat la redacció definitiva i esperem que tothom compleixi i s’hagi d’aplicar el mínim possible”.

Aquest punt del dia ja s’havia tingut en compte en les propostes del Pla d’Actuació Municipal, a la part de Medi Ambient dins del tercer eix. Segons el PAM, l’ordenança persegueix tres objectius: aconseguir que el medi ambient sigui de qualitat reduint les emissions de components que puguin molestar a les persones; garantir el dret a les persones a gaudir d'un medi ambient adient; i eliminar les molèsties produïdes per les olors. L'àmbit d'aplicació de l'ordenança queda circumscrit al sector industrial i a qualsevol activitat o instal·lació emissora de compostos amb potencial incidència olfactiva i també a les activitats públiques. La normativa no és d'aplicació en l'àmbit domèstic, on aquestes qüestions es regulen a través del Pla General i de l'ordenança de convivència.