+EFICIÈNCIA L’Ajuntament de Parets instal•la plaques solars a l’Escola Municipal Pau Vila

29/03/2022

S’instal·laran 88 panells de 30 kw de potència que suposaran un estalvi energètic de 6.000 euros anuals

*L’Ajuntament de Parets ha presentat aquest matí el projecte executiu de la instal·lació solar fotovoltaica al claustre de professors de l’Escola Municipal Pau Vila. El projecte consisteix en instal·lar 88 panells solars de 30 kw de potència i projecta un estalvi anual en energia elèctica de 6.000 euros. Les obres s’iniciaran en breu i la finalització està prevista per aquest estiu. El pressupost de la intervenció és de 50.000 euros (IVA exclòs).

La vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia, ha destacat la rellevància d’aquesta obra i les implicacions positives que pot tenir també en el projecte educatiu: “Ens ha semblat adient presentar el projecte a tot el claustre perquè els mestres de l’escola tinguin tota la informació específica sobre el desenvolupament i instal·lació de les plaques. D’aquesta manera, el professorat de l’escola pot aplicar, si els hi sembla interessant, tota la informació de l’obra en els projectes que fan en el dia a dia dins de l’aula i, a més, puguin resoldre algun dubte que sorgeixin a les famílies”.

La regidora de Medi Ambient, Rosa Martí, destaca que "forma part d'un projecte del municipi d'anar posant energies renovables, en aquest cas solar, en alguns edificis municipals aprofitant que estem en un país on hi ha molt sol. Aquesta instal·lació serà la segona que es farà al municipi i tenim també gairebé redactat el projecte d’energia fotovoltaica a l'escola Pompeu Fabra”.

La directora de l'Escola Municipal Pau Vila, Pilar Piernau, ha indicat que "des de l'escola estem molt contents i ja estem treballant amb els alumnes el tema de la sensibilització i conscienciació energètica del futur cap on estem anant i cap a un consum autoresponsable de l'energia. També volem aprofitar aquest projecte per aprofundir sobre aquesta temàtica i fer-ho amb col·laboració de l'Escola de la Natura".

L’energia solar fotovoltaica consisteix en la conversió de la radiació solar en electricitat. Els avantatges de l’ús de sistemes solars fotovoltaics estan relacionats amb l'elevada qualitat energètica de l’electricitat produïda i l’absència d’impacte mediambiental i de sorolls en els processos energètics. Es tracta doncs d’un tipus d’energia neta i sostenible que no emet gasos d’efecte hivernacle i que no contribueix al canvi climàtic.

L'electricitat generada servirà per a l'autoconsum de l'escola, però tota l'electricitat produïda i no consumida passarà a la xarxa elèctrica. És a dir, quan es produeixi més energia de la que es consumeixi, l'excés de producció tornarà automàticament a la xarxa i quedarà registrat al comptador. Així, cada mes, la companyia elèctrica facturarà el balanç entre l'energia consumida i l'energia subministrada a la xarxa. D'aquesta manera, la factura de l'escola podria quedar a zero i, a més, en el futur, compensar el consum d'altres equipaments municipals, en aquest cas, per proximitat, se'n beneficiaria l'Escola Bressol Municipal El Cirerer.

L'Ajuntament de Parets també està treballant per col·locar panells solars l’Escola Pompeu Fabra i a l'equipament cultural de Can Rajoler. Per dur a terme aquestes actuacions, l'Ajuntament compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona que s'ocupa de la redacció dels projectes.